Hot Line 086-3662002,089-7504675

topslide  
   

 

วิธีเลือกใช้ระบบขนถ่ายวัสดุให้เหมาะกับงาน

วิธีเลือกใช้ระบบขนถ่ายวัสด (Material Handling System) ให้เหมาะกับงานนั้นต้องพิจารณา ด้วยแฟคเตอร์หลายแฟคเตอร์ปัจจุบันวิธีพิจารณาเลือกกระทำได้ไม่ยากนัก เพราะใช้ระบบตรวจเช็ครายการเข้ามาช่วย (Check List)


ข้อพิจารณาในการเลือกระบบขนถ่ายวัสด

1. ระบบและวิธีขนถ่าย(Transporting Method) จะต้องแล่นในทิศทางเฉพาะหรือจำกัดทางอย่างใดหรือไม่ จะเปลี่ยนทิศทางได้หรือไม่
2. ช่วงยาวของงานขนถ่ายใดบ้างต้องมีการพัก
3. ระยะทางขนถ่ายช่วงใดเป็นแนวเส้นตรง ช่วงใดเป็นเส้นโค้ง
4. ระบบขนถ่ายนั้นๆจะต้องมีโค้งไปทางด้านข้างๆหรือไม่
5. เส้นทางขนถ่ายจะต้องตัดกับหนทางจราจรอื่นๆบ้างหรือไม่
6. เส้นทางขนถ่ายนั้นๆแล่นเฉพาะในแนวราบอย่างเดียวหรือว่าแนวยืนอย่างเดียว หรือแนวลาดเอียงอย่างไร
7. ระบบขนถ่ายวัสดุนั้นๆต้องขนต่อเนื่องกันไปตลอดเวลา หรือมีไปและกลับบ้างเป็นครั้งคราว สม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมออย่างไร
8.ระบบขนถ่ายวัสดุนั้นๆจะต้องแล่นไปตามเส้นทางจราจรในเขตโรงงานด้วยหรือไม่ หรือมีแนวแล่นเฉพาะที่กำหนดไว้
9.จำนวนขนถ่ายต่อวันมีขนาดเท่าไร กินที่มากหรือไม่และมีอัตราขนถ่ายเชิงน้ำหนักและเชิงปริมาตรอย่างไร
10. มวลวัสดุขนถ่ายนั้นมีรูปร่าง ปริมาตรและน้ำหนักอย่างไร
11. ดินที่รับโหลดน้ำหนักระบบขนถ่ายวัสดุนั้นมีขีดความสามารถรับโหลดได้เท่าไร
12. มวลวัสดุขนถ่ายนั้นๆ ทนต่อการกระแทกเสียหายได้ดีหรือไม่อย่างไร
13. เป็นไปได้หรือไม่และเป็นการประหยัดหรือไม่ที่จะต้องขนถ่ายพร้อมกันเป็นจำนวนครั้งละมากๆ
14. วิธีการขนถ่ายนั้นๆหากขนครั้งละปริมาณน้อยๆจำนวนหนึ่ง เช่นทีละถัง ทีละกล่อง จะเหมาะสมกว่าหรือไม่
15. หากตอบว่าเหมาะสม จำนวนที่พอเหมาะต่อการขนครั้งหนึ่งๆหรือปริมาตรขนครั้งหนึ่งๆควรเป็นเท่าไรโดยมิต้องขน จำนวนครั้งละมากเกินไป
16. ขณะขนถ่ายจะสามารถใช้แรงน้ำหนักช่วยได้ด้วยหรือไม่
17. วิธีขนถ่ายหากใช้แรงมือและแรงจากเครื่องจักร วิธีใดประหยัดกว่าและได้งาน
18. เคื่องมือขนถ่ายวัสดุที่มีอยู่แล้วนั้นใช้งานได้หรือไม่ และอัตราขนถ่ายที่สามารถกระทำได้พอไหม
19. สถานีที่ติตั้งมีเพียงพอใช้งานได้หรือไม่กับระบบขนถ่ายที่เลือกใช้ และหากเป็นชุดขนถ่ายแบบแขวนแล่นหนทางแล่นโล่ง หรือไม่อย่างไร
20. หากจะพิจารณาขนถ่าย(Transporting) เป็นช่วงๆและแต่ละช่วงใช้ชุดขนถ่ายคนละชุด จะเป็นอย่างไร
21. ราคาค่าขนถ่ายต่อยูนิตที่ขน แพงเกินไปหรือเปล่า
22. หากเปลี่ยนใช้ระบบขนถ่ายวัสด (Material Handling System)ด้วยวิธีอื่น ราคาค่าขนถ่ายต่อยูนิตจะถูกลงหรือไม่
23. มีหน่วยงานกลางที่คอยดูแลซ่อมบำรุงรักษาระบบขนถ่ายวัสด (Maintenance for Material Handling System)อยู่แล้วหรือยัง หน่วยงานกลางเพียงหน่วยเดียว และมีประสบการณ์ในงานมากๆจะเป็นประโยชน์ที่สุด

 

 

 

 

 

 
       
DBDRGD YPG จำนวนผู้เข้าชม